Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou men geen duidelijk overzicht verkrijgen van alles, wat op de goederen van Brown betrekking heeft. Daarom boekt men voorloopig alléén de schuld, aan Brown en niet de (provisie-) vordering op hem. Die schuld boekt men, om in het grootboek de afzonderlijke verkoopen duidelijk hij elkaar te hebben, op eene nieuwe rekening, n.1. Goederen van B. Brown te Londen, die dus een hulprekening is van B. Brown te Londen z/r. We hebben dus den

Journaalpost:

Debiteuren

D. Berk alhier, 60 pakken tabak ƒ 3950,— aan Goederen van B. Brown te Londen

voor 60 pakken tabak ƒ 3950, —

III. Memoriaalpost.

1 Oct. Verkocht aan E. Dijkhof alhier:

40 pakken tabak van de partij van Br. te Londen ƒ 2560,

Contant 1£ % - 38,40

Het bedrag ontvangen. ƒ 2521,60

Journaalpost.

Kas

voor ontvangen ƒ 2521,60

aan Goederen van B. Brown te Londen

voor 40 pakken tabak ƒ 2521,60

§ 113. Men maakt, nu de geheele partij verkocht is, de verkooprekening op.

IV. Memoriaalpost.

1 Oct. Verkooprekening gezonden aan B. Brown te Londen over de voor zijn rekening verkochte 100 pakken tabak. 60 pakken per 1 Oct. ƒ 3950, — 40 „ „ 1 „ - 2521,60 Bruto provenu ƒ 6471,60

Onkosten: Vracht ƒ 106,40

Comm. 2 % - 129,43 - 235,83 Netto provenu ƒ 6235,77

Sluiten