Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

146. 24 Jan. Geaccepteerd een traite van A. Huil te Londen, voor zijn rekening, ƒ2500, - 3/d zicht, °/Handelsbankalh.ƒ2500, - .

147. 25 Jan. Verkocht a contant, aan E. Stal alhier, 10 pakken tabak van de partij van A. Huil te Londen voor ƒ 1280, --; af voor contant 1%.

148. 26 Jan. Verkocht aan P. Brouwer alhier, op promesse van 3| mnd., 40 pakken tabak van de partij van A. Huil te Londen voor ƒ 5480. Promessezegel ƒ 2,75.

149. 27 Jan. Ontvangen van P. Brouwer alhier zijn promesse per 16 Mei ƒ 5482,75.

150. 27 Jan. Betaald aan de Handelsbank alhier, in een kwitantie op de Credietinrichting alhier, de traite van A. Huil te Londen, per heden ƒ 2500.

151a. 27 Jan. Verkooprekening gezonden aan A. Huil te Londen, over voor zijn rekening verkochte 50 pakken tabak. — Bruto provenu ƒ 6747,20, vracht ƒ 50, commissie 2% ƒ 134,94, netto provenu ƒ 6562,26.

151 b. 27 Jan. Verkooprekening gezonden aan A. Huil te Londen, over voor zijn rekening verkochte 50 pakken tabak. Bruto provenu ƒ 6747,20, vracht ƒ50, sleeploonen, kleine onkosten ƒ 10,20, interest-verlies ƒ 7,06, commissie 2%f 134,94, netto provenu ƒ 6545.

152. 28 Jan. Geëndosseerd aan A. Huil te Londen, voor zijn rekening, ter vereffening van het hem toekomende een wissel, heden gekocht van de Handelsbank: 151a £ 338.10.5aƒ 12,-, ƒ 6562,26, of 151 b £ 337.1.8 a ƒ 12,-, ƒ 4045,—.

Het bedrag betaald met een zichtwissel op de Duitsche Rijksbank, M. 6000 a 59,25 en de rest met een kwitantie op De Vries alhier. (Deze kwitantie wordt nu door mijzelf geschreven).

153. 9 hebr. Ontvangen van E. Stal alhier: Een wissel op D. Schippers, ƒ 1000 per 1 Mei. (Disconto over... /d a 4%); de rest in contanten.

Sluiten