Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXIX. DE „MIJNE REKENING" (m/r). § 117. A. Memoriaalposten.

I. 1 April. Factuur ontvangen van E. Simmons te Londen over 17 balen koffie, met alle onkosten tot aan boord £ 100 a ƒ 12,08 . . ./ 1208.

II. 4 April. Ontvangen 17 balen koffie, gekocht van E. Simmons te Londen, volgens factuur van 30 Maart £ 100 (ƒ1208). Onkosten bij aankomst betaald ƒ 42.

III. 14 April. Geremitteerd aan E. Simmons te Londen £ 100 in een wissel op Londen, gekocht van de Handelsbank alhier. Koers: a. f 12,08. - b. f 12,06. Het bedrag per kas betaald, a. f 1208. b. ƒ 1206.

IV. 30 April. Verkocht aan D. de Vries alhier de 17 balen koffie, gekocht van E. Simmons te Londen, voor ƒ 1300. Het bedrag ontvangen.

§ 118. Journaalposten.

I. Goederen van buitenslands aan E. Simmons te Londen ™/r.

II. Goederen aan Goederen van buitenslands.

aan Kas.

III. E. Simmons te Londen m/r aan Kas.

IV. Kas aan Goederen.

Op de hier genoemde rekeningen staat nu geboekt:

a. Goed v. buitens!. E. Simmons m/r Goederen Kas

1 i i ~ _______

1208 1208 (£100) (£100) 1208) 1300 1300 42 ^

* 1 1208 1208* 42) 1208

b. Verschilt de op 1 April aangenomen koers ƒ 12,08 van den koers van betaling op 14 April, ƒ 12,06 bijv., dan krijgt men op de grootboek-rekeningen de hieronderstaande bedragen. Goed. v. buitensl. E. Simmons ™/r Goederen Kas

1208 I 1208 (£100) (£100) 1208 ) 1300 1300 ~

1 1206 1208 42 1 1206

Opmerkingen. Alle bedragen onder a zijn juist, daar de aangenomen koers overeenstemt met den werkelijken op 14 April. De rekening Goederen geeft de winst op de goederen.

Sluiten