Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

even dikwijls is 't zeer lastig na te gaan, hoe men 't saldo der mlr op die andere rekeningen moet overbrengen. Daarom brengt men dat saldo dan ook vaak onmiddellijk over op Winst, soms ook op een nieuwe rekening, Differentie-rekening, waarop men dan ook nog andere kleinere bedragen, als tekorten in de kas enz. boekt; het saldo der Differentie-rekening moet natuurlijk overgebracht worden op Winst.

De m/r is blijkens het voorgaande zoowel hoofdrekening (wat de kolom der vreemde muntsoort betreft) als hulprekenino(wat de saldo's betreft, die op Winst behooren).

§ 120. Opgaven.

Geef van de volgende dagboekposten de verkorte journaalposten. Bijv. Factuur ontvangen van A. te Londen over (hoeveelh. en soort der gekochte goederen), £ 50 a 12,08.. ƒ604.

Goederen van buitenslands ƒ 604, aan A. te Londen ™/r (£ 50) ' ƒ 604,

183. Factuur ontvangen van C. te Londen over £ 150 a ƒ 12,10.

184. Ontvangen de goederen van C. te Londen. Betaald voor vracht ƒ 40.

185. Geremitteerd aan C. te Londen, £ 150 a 12,09, gekocht van de Handelsbank alhier; per kas betaald ƒ 1813,50.

186. Verkocht aan D. alhier de partij goederen uit Londen voor ƒ 1900. Het bedrag per kas ontvangen.

187. Sluit de rekening C. te Londen m/r af.

188. Gekocht op promesse van 3/m. van H. Hoving alhier een partij suiker voor ƒ 3000.

189. In consignatie gezonden aan B. te Hamburg de partij suiker, gekocht van H. Hoving alhier. Voor onkosten betaald ƒ 18,50.

190. Afgegeven aan HL Hoving alhier mijn promesse per 18 Augustus ƒ 3000.

191. Remise ontvangen van B. te Hamburg, voor mijn rekening, in een wissel op de Handelsbank alhier, ƒ 2371,07, 3/d. zicht, zijnde een voorschot van M. 4000 a 168,70.

192. Verkooprekening ontvangen van B. te Hamburg. de groot, Dubbel-boekhouden, 3de druk. 8

Sluiten