Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het netto provenu bedraagt M. 5827,80 a 59,26 . . ƒ 3453,55.

193. Getrokken op B. te Hamburg, voor mijn rekening, een wissel, M. 1827,80, aan de order van mijzelven, 3/d. zicht a 59,24 . . ƒ 1082,79.

194. Sluit de rekening B. te Hamburg m/r af.

§ 121. Bij 't bovenstaande gingen we stilzwijgend van de onderstelling uit, dat de m/r bij de afsluiting geen saldo in vreemd geld had.

B. Memoriaalposten.

I. 1 April. Factuur ontvangen van E. Simmons te Londen over 25 balen koffie, met alle onkosten tot aan boord £ 150 a ƒ 12,08 . . ƒ 1812.

II. 4 April. Ontvangen de 25 balen koffie, gekocht van E. Simmons te Londen, volgens factuur van 30 Maart £ 150 (ƒ 1812). Onkosten bij aankomst betaald ƒ 60.

III. 14 April. Geremitteerd aan E. Simmons te Londen £ 100 in een wissel op Londen, gekocht van de Handelsbank alhier a ƒ 12,05 . . ƒ 1205. Per kas betaald.

IV. 30 April. Verkocht aan D. de Vries alhier de 25 balen koffie, gekocht van Simmons te Londen, voor ƒ 2000. Het bedrag ontvangen.

Wordt nu na eenigen tijd de balans opgemaakt, dan blijkt, dat er nog een schuld aan Simmons is van £ 50. Is dan de koers op Londen ƒ 12,06, dan moet men, om de schuld af te doen, ƒ 603 betalen. Na dit en de voorgaande memoriaalposten geboekt te hebben, heeft men op de verschillende rekeningen het volgende:

Goed. v. buitensl. E. Simmons te Londen m/r

1812 LM812 £ 100 1205 £150 1812 i I V" f50 603

Goederen ^as" Balans

.1812 2000 2000 60 603

60 .. 1205

• VA <-<*-

Sluiten