Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De rekening Goederen wijst niet de winst op de goederen aan: het inkoopsbedrag der koffie is nietƒ 1812, zooals ook voorkomt op de 2^ bladz. van Simmons m/r> maar zooveel als er op de lste bladz. van die rekening staat, nl. ƒ 1205 -f ƒ 603 =ƒ 1808. Het inkoopsbedrag der koffie is dus ƒ 1812ƒ 1808 =/ 4 te hoog geboekt, dat is juist zooveel, als op de 2de bladz. der m/r meer staat dan op de lste-Om dus de winst op Goederen te krijgen, moet men eerst óf de ƒ4 aftrekken van de som der lste bladz. (wat men nooit doet), óf de ƒ 4 optellen bij de som van de 2«J« bladz. van Goederen. Bij het afsluiten van de m/r brengt men de ƒ 4 gewoonlijk over op winst en niet op Goederen. Men sluit dus af met den

Journaalpost:

E. Simmons te Londen m/r voor koersverschil ƒ 4

aan Winst

voor overgenomen van E. Simmons te L. m/r ƒ 4t

§ 122. Noemen we de som, die naar de 2^ bladz. van Winst overgebracht moet worden winst, en die, welke in andere gevallen dan het bovenstaande, overgebracht moet worden naar de late bladz. van Winst verlies, dan heeft men:

Een creditsaldo der mjr is winst, een debetsaldo verlies.

§ 123. Opgaven.

Sluit de volgende rekeningen af; breng het winst- of verliessaldo over op Winst.

195. A. B. te Londen m/r. Op deze rekening staat:

Debet: £ 137.18.6 a ƒ 12,09,

Credit: £ 125.-.10 a ƒ 12,07.

Koers op Londen bij de afsluiting: 12,06.

196. C. D. te Berlijn m/r. Op deze rekening is geboekt: Debet: M. 18422, a ƒ59,26,

Credit: M. 24000, a ƒ 59,15.

Koers op Berlijn bij de afsluiting: 59,20.

Sluiten