Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opmerking. Werd de pretentie niet overgedaan en had men bij 't einde van 't jaar de zekerheid, dat de ƒ 49,80 geheel verloren was, dan zou men Dubieuse debiteuren afsluiten met den post:

Winst aan Dubieuse debiteuren, voor verlies ƒ 49,80.

§ 126. Opgaven.

198. Bericht ontvangen, dat M. Mulder alhier in staat van faillissement is verklaard. Mijn vordering op hem bedraagt ƒ2500.

199. Ontvangen als eerste uitkeering in het faillissement van M. Mulder alhier ƒ 500.

200. Toegetreden tot het faillissement-accoord van M. Mulder; er zal 45% van de oorspronkelijke vordering uitgekeerd worden.

201. Ontvangen mijn aandeel van den faillieten boedel van M. Mulder, groot ƒ 625.

202. Sluit de rekening van den faillieten boedel af.

Sluiten