Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groningen, 5 November 1908.

8 Ontvangen de partij tabak van post 3 ƒ 2.364

Onkosten (niet betaald) - 83 40 ƒ 2.447 40

5 —

9 Verkocht op promesse van 3| maand

aan I. alhier, 40 pakken tabak voor . . ƒ 1.080

Zegel - _0 75 ƒ 1.080 75

De promesse ontvangen. 5 6 ;

10 Getrokken op F. te Rotterdam, aan de

order van mijzelven, ƒ6000 per 12 Jan. ƒ 6.000

7

11 Gekocht en betaald verschillende kantoorbehoeften ƒ 120 70

7

12 Verdisconteerd den wissel op C. te

Londen, £ 36.8.10 a ƒ 12,05 (3/d. zicht). ƒ 439 12

Het bedrag ontvangen.

8 :

13 Betaald de traite van A. te Bremen

(Post 6) ƒ 2.364 06

Voor het bedrag beschikt over mijn deposito.

8

4 Verkocht a contant aan IJ. alhier:

; 30 pakken tabak voor ƒ 800

9

5 Geëndosseerd (en geremitteerd) aan G. te Zutfen den wissel op B. te Arnhem,

ƒ8000 per 11 dezer ƒ g.000

- 9

6 Gekocht op 3 maands promesse van X

| alhier: 40 kranj. Java-suiker voor ... ƒ 3.02080

Sluiten