Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groningen, 10 November 1908.

17 Factuur gezonden aan A. te Bremen

over voor zijn rek. gekochte suiker (post 16) ƒ 3.020 80

Onkosten - 12 60 Court. | - 7 55 ƒ 3.040 95 Comm. 2% - 60 82 ƒ 3.10177 j 10

18 Getrokken op A. te Bremen, voor zijn rekening, een wissel aan eigen order,

M. 5257,24 per 12 Dec. a 59, - . . . . / 3.101 77 10—— •

19 Afgegeven aan X alhier mijn promesse

per 9 Febr j ƒ 3.020 80

12

20 Gekocht a contant van V. te Amsterdam

40 balen Java-koffie voor ƒ 2.370 75

-12-

21 Gekocht a contant van Q. alhier:

^ aandeel in de „Alberdina" voor . . ƒ 2.500 12

22 Verdisconteerd bij de Credietvereenig.:

den wissel op A. te Bremen, M. 5257,24

per 12 Dec. a ƒ 59,05 ƒ 3.104 40

den wissel op F. te R/dam, groot ƒ 6000,-

Disc. over 63/d. a 3 % - 31,50 - 5.968 50 ƒ 9.072 90 Het bedrag bij mijn deposito gevoegd.

7 13 —

23 Overeengekomen met IJ. alhier, dat hij mij, in plaats van contant te betalen,

een 2 maands promesse af zal geven.:

Mijn vordering bedraagt ƒ 800 -

Int. over 2/m. a 3 % - 4 De promesse ontvangen. Zegel - 0 50 ƒ 804 50

Sluiten