Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groningen, 30 November 1908.

52 Verkocht per 27 Februari aan B. te Amsterdam van de partij mij door C. te Londen in commissie gezonden:

50 kranjangs Java-suiker voor .... ƒ 3.822 50 30

53 Te weinig in kas ƒ io _

30

54 Betaald: salarissen ƒ60, kantoorhuur ƒ 40, bedrijfsbelasting ƒ 10, weekloo-

nen voor pakhuisknechten ƒ 30 .... ƒ 140 Uit de kas genomen voorde huishouding - 100 - ƒ 240 -

1 December-

55 Beschikt over mijn deposito bij de Credietvereeniging alhier ƒ 6.028 81

Bij: Rente - 13 68

ƒ W)42 49~

Af: Kassiersloon ^ 120^ ƒ 6.04129

Het bedrag per kas ontvangen.

3

56 Ontvangen van U. te Antwerpen een wissel op G. alhier, ƒ 3000 per 18 Jan.,

met order dien wissel voor zijn rekening te verdisconteeren en het netto provenu over te maken aan D. te Z.

Wisselbedrag ƒ 3.000 Disc. over 48d. a 3 % - 12 —

Contante waarde ƒ 2.988 In kas genomen mijn provisie a \ °/Q ===== ƒ 7^q Aan de opdracht voldaan.

Sluiten