Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groningen, 28 December 1908.

76 Ontvangen van E. alhier:

1/mnd. prolongatie-rente | ,

j 51 oo

77 Nota ontvangen van den makelaar in goederen, C. Boom alhier, ten bedrage van .

• ƒ 53i65

30 ft

78 Verdisconteerd bij de Handelsbank alhier de volgende promessen en wissels :

De promesse v. I. alh. p. 20 Feb. ƒ 1.080,75 De promesse van B. te D. p. 20 Feb. - 2.712,» ||

^73792/75]

Disc. over 54/d. a 3 % - 17,07 ƒ 3.775|68 De promesse v. IJ. alh. p. 13 Jan./ 804,50 ^ Disc. over 16/d. a 3 % - 1,07 . smU De traite op B. te A. p. 27 Febn/3822W

niervan ƒ 8000 a deposito geplaatst en de rest in kas genomen.

31 i

79 Gekocht op 3/m van G. te Amsterdam

200 pakken tabak voor j j 4 806|80

80 Betaald voor: salarissen ƒ60, kantooruur ƒ40, pakhuishuur ƒ100, kassiers- i !

. | oon ƒ22,50, weekl. ƒ30, assurantie ƒ20. ! ƒ 272I5O

81 Ontvangen van de Handelsbank voor interest

[_____ / 8 81

Sluiten