Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groningen, 31 December 1908.

82 Over te brengen naar Kapitaal het

saldo van Huishouding ƒ 250 -

31

83 Over te brengen van Onkosten naar

f 20

Goederen: assurantie ƒ20 j ^

§ 128. Rekeningen en saldo's der proefbalans.

Namen der rekeningen. Saldo's. Namen der rekeningen. Saldo's.

1 Kas D ƒ 1.09159 19 Onkosten D ƒ 31398

2 Vaste goederen . . .D - 24.000- 20 A. te Bremen z/r . . C - 31931

3 Effecten D- 8.550126 21 Provisie C- 30256

4 C. te Londen m/r . . D - 16994 22 Scheepsaandeelen . . D - 2.68750

5 Inboedel D - 3.58075 23 Geadviseerde wissels .

6 Te innen wissels . . D - 3.200 — 24 Goederen o/U. te A. . C - 29020

7 Debiteuren .... D - 12.000 - 25 U. te Antw. m/r • . D - 6 -

8 Interest D - 15095 26 G. in comm. v. A. te B.

9. Goederen D - 11.90815 27 Prolongatie u/g . . . D - 2.000

10 Crediteuren . . . . C - 5.262 575 28 X. IJ. te Bataviam/r . C - 4.26492

11 Te betalen wissels . . C - 29.740- 29 Dubieuse debiteuren .D - 2.24050

12 D. te Keulen z/r ■ • 30 in comm. v. C. te L.

13 Kapitaal C - 52.69844 31 Differentierekening . D - 10 —

14 credietvereen., dep. . 32 Handelsbank, dep. . D - 14.56940

15 Goederen van Buitenst. D - 4.26492 33 Wissel o/C.te L. . . C - 1766

16 A. te Bremen m/r . . D 06 34 C. te L. z/r . . . . C - 2945

17 Wissels in vreemd geld C - 18736 35 C. en Co. te Liv. m/rC - 189

18 Huishouding . . . . 36 Faill. boedel P. alhier D - 2.37050

Sluiten