Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eindexamen-opgaven der h. b. scholen.

1908.

e„ de daar,,

Debet. Balans' Credit.

2 p °g^'e v.' ' ' /«»a- Meijer, Hamburg m/r ƒ 6000

/ em/r" - 3000'- P"terest. ... inn

__5 Onkosten ■ • lUu, -

Debet Verlies en Winst. . Credit.

Onkosten °°?<™ /«*-

löOO, p. Bon, Marseille - 40 —

Interest - 100,'-

b- 1- p. Smit te Rotterdam ontvano-t on 2 hmi iooq

Thomson & Sons te i„„h»„ * * & P Jum 1908 van ouns te Londen factuur over 200 kktpn

brachten en °de wisselkoers op Londen 12 iTis" '

2. Op 5 Juni accepteert P. Smit tegen den koers Ï9ii » wisse , erroot i? 99nn Ti «oers 1411 een

1 Juni 1908 nn h™ ♦ m Th°mS°n & Sons te Lo"den op door P Smit h ge ter gedeeltelijke inning van het

n • ' 1 verschuldigde voor bovengemelde thee

de aX^eVoVT '5°\iS ge,r°kke" -

ontvangen "'erdam <loor van Thomson 8. Sons

he«°3„d, TI\zt,ps* ,v °s Thhron a sons bii

dien wissel. ' J accepteeren van

Sluiten