Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Juni 5. Betaald aan de Kasvereeniging de kwitantie van C. J. Mullenberg alhier ... ƒ 3360,33.

3. Juni 8. Factuur gezonden aan H. Lichtenstein te Keulen over 65 balen Java-koffie, bruto 4025 KG., tarra 98 KG., a 44 cent, contant 1 %; onkosten van verzending ƒ36 14 commissie 2 %.

4. Juli 11. Getrokken op H. Lichtenstein te Keulen voor zijn rekening een wissel, groot M. 6017,90 per drie maanden na dato, aan eigen order, a ƒ 58,60 per 3/mnd.

5. Juli 11. Verkocht aan de Kasvereeniging alhier een wissel op Keulen, M. 6017,90 per 2/mnd. a ƒ 58,65 per 3/m. disc. 4 %. Het bedrag ontvangen.

B. Schrijf den wissel bedoeld in den post van 11 Juni.

Sluiten