Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe dit ook zij, Herzfeldt kreeg evenmin als Michaelsen resultaten, doch Von Stephan wel. Aan hem blijft dus de eer.

Sedert het Congres van Bern in 1874 zijn de navolgende congressen gehouden.

Parijs in 1878.

Lissabon in 1885.

Weenen in 1891.

Washington in 1897.

Rome in 1906-

Bovendien werd in 1900 te Bern een feestelijk congres gehouden ter viering van het 25-jarig bestaan der vereeniging.

Elk congres bepaalt de plaats van samenkomst van het eerstvolgend congres, dat gehouden zal worden uiterlijk 5 jaren na den datum van het in werking treden van de besluiten van het jongste congres.

De voornaamste besluiten van het congres van Bern waren:

1°. a. vaststelling van het port der gefrankeerde brieven op 25 centimes per 15 gram of gedeelte onder toekenning der bevoegdheid aan elk deelnemend land om een hooger of lager bedrag vast te stellen, doch niet lager dan 20 en niet hooger dan 32 centimes;

b. de helft van het port van een gefrankeerden brief van 15 gram zou voor de briefkaarten gelden;

c. de vaststelling van het port voor gedrukte stukken, monsters en akten en geschreven bescheiden op 7 centimes per 50 gram of gedeelte met bevoegdheid aan elk deelnemend land een lager of hooger port vast te stellen varieerend van 5 tot 11 centimes;

2°. vrijheid van transit tegen bepaalde vergoeding binnen het geheele gebied der vereeniging;

3°. ieder land behoudt wat het aan port heft;

4°. instelling van een Internationaal Bureel te Bern.

Het verdrag van Parijs in 1878 stelde het port der brieven nader vast op 25 centimes per 15 gram of gedeelte, dat van de briefkaarten op 10 centimes per kaart en van de overige stukken op 5 centimes per 50 gram met een minimum van 10 centimes voor de monsters en 25 centimes voor de akten en geschreven bescheiden.

Voorts werden de prijzen van het zeetransit herzien.

Bovendien werd eene overeenkomst gesloten betreffende de wederzijdsche uitwisseling van brieven met aangegeven geldswaarde tot een maximum van minstens 5000 francs en betreffende de uitwisseling van postwissels tot een maximum bedrag van 500 francs.

Op het congres van Lissabon in 1885 werd o. a. de dienst der

Sluiten