Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFDEELING I.

Geschiedenis der bijenteelt. Bijenteelt in gedichten en legenden.

1 Alphandèry, Ed. L'Apiculture par 1'image.

2 Antwoorden op de vraag. De drie antwoorden op

de prijsvraag van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw. „Welke zijn de middelen om de zoo nuttige Bijenteelt, in ons vaderland meer en meer te doen aanwassen ?''

„Op welke wijze kan men de hindernissen, die derzelver bloei in den weg staan, het beste uit den weg ruimen, of te boven komen ?

Eerste antwoord door Corn. de Vos, te Hamburg. Tweede antwoord door Rijkend Jacob Brouwer. Derde antwoord door Denys de Montfort van den Voshol, te Antwerpen.

3 Bayer, O. Der Redner bei Imker-Festen.

4 Bensusan, S. L. The Children's Story of the Bee.

1909.

5 Busch, Wilhelm. Schnurrdiburr oder die Bienen. 12e

Auflage.

6 Busch, Wilhelm. Die kleinen Honigdiebe.

7 Bijdendijk, P. De bijenteelt 1875. Hierbij ingebonden

Stellingen en opmerkingen omtrent de Bijenteelt, van de Luntersche Tuinbouwvereeniging. 1884.

8 Bongaertz, J. Imkerlust. Eine Sammlung heiterer Im-

kerlieder nach bekannten Volksmelodien. 2e Auflage 1899.

9 Caillas, Alin. M. De la légende a la science. 1908.

(6 pag.)

Cassiman, A. Zie W. F. Rondou, no. 25.

10 Dennier, Mad. Lucie. Cunégonde-Abeille. Légende

inédite du ch^teau de Spesbourg en Alsace. 1905. (8 pag.)

11 Edwardes, Tickner. Het verhaal van de Honingbij.

Vertaald door M. van Vloten, met een aanhangsel „De bij en haar Wapenen". Naar het Engelsch van Dr. Percy E. Spielmann.

12 Edwardes, Tickner. The lore of the Honey-Bee. 1908.

13 Ferschke, Hermann. Der Bienenjager.

Sluiten