Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFDEELING IX.

Diverse boeken, niet tot de vorige groepen te brengen.

1 Bosch, J. M. L. van den. Huishouding en landbouw

of raadgevingen en voorschriften, vooral dienstig voor huishouders en landbouwers. 6e uitgaaf 1878.

2 Geldersche Volksalmanak. 1842 en 1843.

3 Mededeelingen van, Het Nationaal Bureau voor Vrou¬

wenarbeid. Jaarg. I, no. 1, 2, 3, 4, 5 en 6.

4 Tweede, vierde en vijfde, Jaarverslag van de nationale

Vereeniging (Bureau) voor vrouwenarbeid.

5 Netscher Frans. De Hollandsche revue, met levensbe¬

schrijving van F. Aug. Kelting.

6 Netscher, Frans. Het leven. 10e Jrg. no. 29 en 30.

7 De burgerboer of Landman-edelman, zijnde een beknopt

zakwoordenboek van het buitenleven. 1766.

8 Werst, W. F. Het Hollandsche bijenpark bij Zand¬

poort. 1886.

Sluiten