Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vervolgens tot 13 Mei 1905 waarnemend Chef der Exploitatie achtereenvolgens bij de Samarang-Joana, Semarang-Cheribon en Serajoedal StoomtramMaatschappijen; daarna tot 1 April 1907 Chef der Exploitatie bij de Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappij; thans in gelijke betrekking werkzaam bij de Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij.

M. C. A. Reigers, van 1 Januari 1894 tot 23 Juli 1902 Chef der Exploitatie bij de Oost-Java Stoomtram-Maatschappij.

C. Groll, van 1 Mei 1894 tot 1 September 1895 Chef van den Aanleg bij de Serajoedal Stoomtram-Maatschappij; vervolgens tot 31 December 1898 Hoofdingenieur Chef van den Aanleg bij de Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappij; daarna Secretaris van de Directie der vier Maatschappijen tot 31 December 1906.

Door den Heer Groll als Chef van den Aanleg werd, in overleg met den Directeur Martens, het type van stoomtramwegen op Java in het leven geroepen, waarvan de Serajoedal en Semarang-Cheribon Stoomtrams de eerste toepassingen waren.

Th. Hillen, van 10 Juli 1894 tot 1 Februari 1898 Sectie-Chef bij den Aanleg, daarna Chef der Exploitatie bij de Serajoedal Stoomtram-Maatschappij.

C. N. J. Bijvanck, van'1 September 1895 tot 1 Februari 1898 Chef van den Aanleg bij de Serajoedal Stoomtram-Maatschappij.

J. André de la Porte, van 15 September 1895 tot 1 Januari 1899 Ingenieur Sous-chef van den Aanleg bij de Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappij, daarna tot 14 Mei 1903 Chef der Exploitatie bij die Maatschappij; met ingang van 1 Januari 1907 opgetreden als Hoofdingenieur der vier Maatschappijen.

F. James, van 1 November 1895 tot 1 Maart 1903 achtereenvolgens AdjunctIngenieur en Afdeelingschef bij de Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappij, daarna tot 15 Maart 1907 Chef der Exploitatie bij de Oost-Java Stoomtram-Maatschappij; thans in gelijke betrekking werkzaam bij de Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappij.

J. D. Runs, van l November 1899 tot 1 Maart 1907 als Adjunct-Ingenieur, Ingenieur en waarnemend Afdeelingschef werkzaam bij de Samarang-Joana en Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappijen, thans waarnemend Chef der Exploitatie bij de Oost-Java Stoomtram-Maatschappij.

L. J. R. Geene, van 1 Mei 1903 tot 15 Mei 1905 waarnemend Chef der Exploitatie bij de Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappij.

Sluiten