Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

suikerplanters in Midden-Java tot de overtuiging dat hun bestaan er mede gemoeid was. De suikerproductie van Java, die in 1849 1 200 000 pikols bedroeg, was in 1860 geklommen tot 1 700 000 pikols. Het gebrek aan trekdieren begon toen reeds nijpend te worden. De karrevrachten tusschen Solo en Semarang met eene gemiddelde belading van 6 pikols (370 kilogram), waren van ƒ15 a/17 in 1855, gestegen in 1860 tot / 28, in 1861 tot / 30.

Thans (in 1905) is de suikerproductie op Java geklommen tot 16 800000 pikols. Vervoer van deze aanzienlijke hoeveelheid naar de afscheepplaatsen met de oude vervoermiddelen zou ten eenenmale ondenkbaar zijn.

Sluiten