Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schriften, die met de vrijgevige bepalingen, welke tegelijkertijd in het moederland golden, eene opvallende tegenstelling vormden. (Hoofdstuk II).

De aandrang tot verlichting der voor aanleg en exploitatie van spoorwegen gestelde eischen werd in 1886 door de Regeering beantwoord door de vaststelling van een Reglement voor de „secundaire spoorwegen", dat echter voor die spoorwegen slechts zeer onbeduidende afwijkingen van de gewone bepalingen toeliet. Yan dit reglement wordt dan ook thans geen ander gebruik gemaakt dan dat enkele lijnen der Staatsspoorwegen als secundaire spoorwegen worden geëxploiteerd.

Evenmin als de lokaalspoorwegen in Nederland konden de secundaire spoorwegen op Java — ingericht zooals de wetgever dit eischte — aan de behoeften van het buurtverkeer beantwoorden.

Sluiten