Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van ernstige miskenning van het doel der tramwegen gaf de bepaling blijk, dat voor het goederenvervoer der tramwegen de bepalingen omtrent het vervoer op de spoorwegen zouden gelden. Aan de tramwegen werd daardoor de vrijheid ontnomen de dienstinrichting en de uitgaven in goede verhouding te brengen tot den omvang van het verkeer.

Erkend moet worden dat de tramwegondernemingen, die vóór 1883 reeds bestonden, van de wettelijke bepalingen weinig hinder hebben ondervonden en zelfs hare lijnen nog konden uitbreiden; dit is daaraan toe te schrijven, dat de voorschriften, welke met de eischen der praktijk in strijd waren, b| die ondernemingen, met stilzwijgend goedvinden der regeeringsorganen, buiten toepassing bleven.

Voor den aanleg van nieuwe tramwegen bleek de wetgeving evenwel gedurende een tiental jaren een ernstige belemmering op te leveren.

Sluiten