Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na 25-jarigen dienst en bij invaliditeit als gevolg van een ongeval bedraagt het pensioen V4 der laatste bezoldiging. Bij invaliditeit als hierboven bedoeld sub 2°. bedraagt het pensioen V100 der bezoldiging voor elk dienstjaar.

Bij invaliditeit na minder dan 15 dienstjaren kan een tijdelijk pensioen "worden toegekend.

Het pensioen bedraagt ten minste / 4 en ten hoogste ƒ 20 per maand.

Het vaststellen der identiteit van pensioentrekkende Javanen kan op den duur moeielijkheden opleveren. Door het fotografeeren der pensioengerechtigden wordt getracht aan dit bezwaar tegemoet te komen. Het Verleenen van pensioen aan nagelaten betrekkingen van Javanen is echter om die reden niet doenlijk.

Aan de nagelaten betrekkingen van het personeel, zoo van Europeeschen als van inlandschen landaard, worden uit het ondersteuningsfonds uitkeeringen verleend.

Bij de Oost-Java Stoomtram-Maatschappij, welke geen pensioenfonds bezit, worden ook aan de Europeesche ambtenaren pensioenen verleend ten laste van het ondersteuningsfonds.

n

Sluiten