Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Samarang-Joana en Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappijen, welker netten te Semarang aan elkander grenzen, hebben een rechtstreeksch tarief voor wagenladingen, waarvan een bevredigend gebruik wordt gemaakt.

Ten einde een denkbeeld te geven van de tariefvorming bij de belangrijkste stoomtrams op Java, volgt hieronder een overzicht van de grondslagen van het goederentarief der Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappij.

A. Bestelgoed.

De vracht bedraagt, onafhankelijk van den afstand:

30 cent voor eene zending tot 1 kilogram;

40 „ „ „ „ boven 1 tot 3 kilogram;

^0 „ „ „ ft ft3„5 „ .

Voor zendingen boven 5 tot 500 kilogram wordt de vracht per 5 kilogram bepaald als volgt met een minimum van 50 cent: f 0.10 voor een afstand tot 100 kilometer; „ 0.15 „ „ „ van 101 tot 250 kilometer; „0.20 „ „ „ boven 250 kilometer.

B. Pakketten.

Pakketten zonder waarde tot 5 kilogram worden vervoerd op een bestelkaart, die tegen ƒ 0.25 per stuk verkrijgbaar is.

C. Vracht- en ijlgoed.

a. Vrachtgoed als wagenlading. Tarief basis per ton: Minimum 50 cent.

Kilometer 1— 50 per kilometer 11 cent

„ 51—100 „ „ 6.5 „ J 1 0.25 en hooger

, 101-150 , » 4 . °fen ™ 0.4 , ,

, 151-200 , , 3 , go^ren met *

» 201-300 , , 2 „ I "«rt* | o.8 „ ,

Voor goederen met de classificatie:

0.15 en 0.2 ] . 50 \

0.25, 0.3 en 0.35 I wordt de vracht 1 100 J

0.4 en 0.5 l voor eiken \ 150 } kilometer met Vh cent verhoogd.

0.6 en 0.7 I kilometer boven j 200 \

0.8, 0.9 en 1 300 )

Sluiten