Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vracht per tientonswagenlading bedraagt tienmaal de vracht per ton met afronding bij de volle vracht op geheele guldens.

Voor trajecten met één der uiteinden in de hoofdplaatsen Semarang, Pekalongan, Tegal of Cheribon worden de vrachtprijzen voor de volle vracht vermeerderd met / 2 voor Semarang en / 1 voor de andere plaatsen. Het vervoer over de stads- of havenlijnen geschiedt dientengevolge zonder vrachtsverhooging.

b. Vrachtgoed als stukgoed. Tarief basis per ton:

Minimum / 1.25.

Kilometer 1— 50 per kilometer 12.5 cent

51 — 100 „ „ 8.5 „

101 — 150 „ „ 6 „ j alleen voor j 0.4 en hooger

151—200 „ „ 4.5 „ goederen met de 0.5 „ „

„ 201—300 „ „ 3 „ ] classificatie ( 0.7 „ „

Voor goederen met de classificatie:

0.3 , l 100

1 wordt de vracht l ^

voor eiken nnn kilometer met 2 cent verhoogd.

0.5 en 0.6 , .. ' . 200

l kilometer boven I nnn 1

0.7 t/m. 1 I [ 300 I

De vracht wordt berekend per eenheid van 50 kilogram. Het minimum der vracht per zending bedraagt 25 cent.

c. IJ 1 g o e d.

De vracht als ijlgoed is anderhalf maal de vracht als stukgoed. D. Classificatie.

De artikelen, waarvan 10 000 kilogram of meer in een wagen kan worden geladen, hebben in het algemeen voor stukgoed denzelfden coëfficiënt als voor wagenlading. Indien echter bij vervoer als stukgoed de vervoerwaarde hooger is dan als wagenlading of het vervoer als stukgoed bijzondere moeielijkheid oplevert, wordt de coëfficiënt voor stukgoed hooger gesteld dan voor wagenlading.

Voor stukgoed wordt de coëfficiënt niet lager gesteld dan 0.3.

Bij artikelen, waarvan minder dan 10 000 kilogram in een wagen kan worden geladen, wordt de coëfficiënt voor stukgoed hooger gesteld dan die voor wagenlading, in dier voege dat bevrachting als wagenlading zooveel mogelijk ten minste vijf procent voordeeliger zij dan bevrachting als stukgoed van den volgeladen wagen. Indien door toepassing van dezen regel de stukgoed-coëfficiënt hooger zou worden dan 1, wordt in de classificatie bepaald dat het gewicht dubbel of driedubbel wordt in rekening gebracht.

I kilometer boven I nnn 1 0.7 t/m. 1 I ( 300 1

Sluiten