Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan zouden de gunstige geldelijke uitkomsten door de verhooging van aanlegkapitaal en bedrijfskosten vermoedelijk weldra verdwenen zijn.

In de naaste toekomst zal de bevolking van Java meer gebaat worden, indien van die gunstige uitkomsten partij wordt getrokken om de tramwegen te doen doordringen in tot dusverre van goede verkeersmiddelen verstoken streken, dan wanneer daarin aanleiding wordt gevonden tot het doen van weinig vruchtdragende uitgaven voor den ombouw van tramwegen in spoorwegen. Is eenmaal het tramwegnet van Java aangevuld met de thans nog ontbrekende schakels en voedingslijnen, dan zal vermoedelijk het verkeer zoodanig zijn toegenomen, dat gegronde reden wordt gevonden het spoor- en tramwegnet te herzien en, met wijziging van bestaande tramwegen, nieuwe hoofdlijnen voor doorgaand verkeer en grootere snelheid in het leven te roepen.

Sluiten