Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

Inleiding 1

EERSTE HOOFDSTUK. Geschiedkundig overzicht.

Het vervoerwezen op Java vóór het bestaan der ijzeren wegen 9

De spoorwegen tot 1887 12

De aanleg der eerste stoomtramwegen 17

De uitbreiding van het tramwegnet sedert 1893 20

TWEEDE HOOFDSTUK. Wettelijke voorschriften en concessiën.

De spoor- en tramwegwetgeving vóór 1893 29

De tramwegwetgeving sedert 1893 33

De concessiën 40

De tramwegen voor bijzonder gebruik 45

DERDE HOOFDSTUK.

De Weg en het Materieel.

De eerste lijnen der Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij ! .... 49

De Serajoedal en Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappijen 59

De overige tramwegen op Java 62

De latere uitbreiding en verbetering van de lijnen der Samarang-Joana StoomtramMaatschappij 64

VIERDE HOOFDSTUK. Het Bestuur en het Personeel.

De samenwerking der Zustermaatschappijen: Samarang-Joana, Semarang-Cheribon, Oost-

Java en Serajoedal 71

Het bestuur der Maatschappijen in Europa en het beheer van den dienst op Java .... 74 Het Personeel .77

Sluiten