Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE I.

Datum van Lbngte L IJ N E N. openstelling. in kilometers.

YI. Nederlandsen-Indische Spoorweg-Maatschappij.

(Tramwegen).

Djokja Toegoe-Brossot (Srandakan) 21 Mei 1895 23.4

Djokjakarta-Willem I:

a. Djokja S/V-Magelang 1 Juli 1898 46.8

b. Magelang-Setjang 15 Mei 1903 10.-

c. Setjang-Willem I 1 Februari 1905 27.-

_ 83.8

d. Setjang-Temanggoeng 3 Januari 1907 13.8

e. Temanggoeng-Parakan H-~

Goendih-Soerabaj a:

a. Goendih-Kradenan 15 October 1900 36.3

b. Kradenan-Tjepoe 1 Maart 1902 52.3

c. Tjepoe-Bodjonegoro 1 Februari 1903 35.9

d. Bodjonegoro-Babat 1 Maart 1902 35.7

e. Babat-Lamongan 15 Augustus 1900 28.3

ƒ. Lamongan-Soerabaja 1 April 1900 41.-

g. Soemarie-Grissee 1 JUQi 1902 13.5

h. Grissee-Grissee station 1 Februari 1903 1.5

15.-

351.7

Solo-Bojolali 1 Januari 1906 (') 27.9 I

VIL .Pasoeroean Stoomtram-Maatschappij.

Pasoeroean-Waroengdowo 21 Mei 1896 6.-

Waroengdowo-Bekassi Oost 26 Maart 1898 10.5

Waroengdowo-Sengon 8 Mei 1901 23.-

Sengon-Alkmaar September 1901 2.5

5 25.5

I 42.-

VIII. Kediri Stoomtram-Maatschappij.

Djombang S.S.-Djombang Kota 1 Januari 1898 2.2

Djombang Kota-Djombang passer 13 Juli 1899 0.8

Transporteeren ... *•*" (1) Exploitatie overgedragen door de Solosche Tramweg-Maatschappij.

Sluiten