Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schappijen zoude geschieden, vooralsnog niet werden goedgekeurd, alsmede dat geen van de in die vergadering aanwezige personen aan de oprichting van de Fransche Maatschappij iets zouden mogen verdienen. Daarentegen werd het behalen van winsten met de emissie van aandeelen der nieuwe maatschappij toegelaten, omdat met die emissie risico gepaard ging.

Later zijn de voorwaarden, waaronder de overname der activa en passiva der Hollandsche Maatschappijen zoude geschieden, gewijzigd en hebben de commissarissen dier maatschappijen na een deskundige te hebben gehoord, daarmede genoegen genomen.

II. In een schrijven van den heer E. Deen aan den heer von Ofenheim, gedagteekend 5 April 1911, komt het volgende voor:

As I fpund out at my last visit to Paris, the expenses made already in America by the said Company (uit het voorgaande blijkt, dat is bedoeld de Compagnie Internationale de Pétroles) and the different commissions they will have to pay, will leave them no more than between $ 120.— and $ 130.000. Not being a member of that syndicate or having any interest in it in any form, I can only give you these amounts as they were stated to me.

III. Op 29 Mei 1911 is de hiervoor reeds vermelde overeenkomst tusschen de heeren Brunnee, E.' Deen, van Oss en von Ofenheim gesloten.

Uit het bij die overeenkomst en de daartoe behoorende bijlagen bepaalde is voor de te geven beslissing van belang, het in de overeenkomst onder 2 en 3 gestelde, luidende:

2. The above named parties further agree that the underwriting of Francs 12.450.000 of Preferred stock shall be completed by the said H. Brünner and E. Deen, except in amount of One Million Five Hundred Thousand Francs (Fes 1.500.000) to subscribe jointly by the said S. F. van Oss and W. von Ofenheim at net cost price, the instalments on same to be payable in the same proportion as by the members of the underwriting syndicate formed or to be formed for the balance by the said H. Brünner and | or E. Deen. The Fes 1.500.000 taken by the said van Oss and Ofenheim form part of the shares of the syndicate and are to be sold pari passu with these;

3. Out of the one million francs „for expenses and commissions" included in the purchase price of Fes 8.800.000 for the Tiger, Wichita and Fulton Co's properties, the said

Sluiten