Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEF II. Nepotisme.

Korte inhoud.

Den heer Deen wordt verweten: nepotisme;

de geleidelijke penetratie der ondernemingen, waarvan hij de leiding heeft, met zijne „mannetjes";

de langzame concentratie van alle macht in zijne handen ;

de verwijdering van alle elementen, die eenige controle op hem zouden kunnen uitoefenen.

Geïnsinueerd wordt, dat de aandeelhouders van de ondernemingen, waarvan de heer, Deen de leiding had, daarvan nadeelige gevolgen hebben ondervonden.

Het volgende is gebleken.

Naast den heer E. Deen heeft zitting in het bestuur van de Oklahoma, de Tulsa, de Union en de Union des Pétroles d'Oklahoma zijn broeder. Mr H. Deen; ten onrechte heeft de heer Van Oss in dezen brief gesteld, dat Mr. H. Deen ook zitting heeft in het bestuur van de Premier PetroleumMaatschappij.

Is reeds op zich zelf in het feit, dat twee broeders in een zelfde zaak werkzaam zijn, niets afkeuringswaardig gelegen, te minder mocht de heer Van Oss daarvan den heer E. Deen een verwijt maken, omdat hij tot de benoemingen van Mr. H. Deen heeft medegewerkt.

Het is niet waar, dat de heer Tino Deen zitting heeft in het bestuur van of werkzaam is bij de Union des Pétroles d'Oklahoma.

De zwager van den heer E. Deen, de heer Herbert Arbon, was eerst werkzaam bij de Union, daarna bij de Premier, en heeft nu een ondergeschikte betrekking bij de Union des Pétroles d'Oklahoma, welke hem niet de gelegenheid geeft eenigen invloed op den gang van zaken te oefenen. Hij heeft een salaris niet van $ 5000, zooals de heer van Oss stelde, maar van $ 4200. Lettende op de plaats in Amerika, waar de heer H. Arbon werkzaam is, is dat een laag salaris. Van hetgeen de heer Van Oss bij memorie van bezwaren ten nadeele van den heer H. Arbon heeft opgemerkt, is de juistheid niet aangetoond. De andere zwager van den heer E. Deen, de heer Paul Arbon, is voor eenige jaren werkzaam geweest bij de Oklahoma Petroleum maatschappij en heeft sedert vier jaren met geen der maatschappijen iets meer te maken.

Sluiten