Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mr. Hymans heeft als advocaat van den heer Deen den hiervoor vermelden brief van 13 September 1909 gesteld, waarbij de aandeelen aan de Perlak Petroleum-Maatschappij te koop werden aangeboden.

Het belang, dat de heer E. Deen had bij de Perlak Petroleum-Maatschappij, was betrekkelijk gering, hij had daarin in 1909 aandeelen tot een nominaal bedrag van ƒ 29.500.

De 1500 gewone aandeelen Zuid-Perlak zijn verkocht voor / 3.757.000, welk bedrag gelijk is aan de opbrengst van de 3000 aandeelen Perlak, welke voor 131% werden geëmitteerd, ad / 3.930.000 verminderd met de kosten der emissie van die aandeelen, waarvoor Gebr. Teixeira de Mattos met inbegrip der kosten van het drukken en zegelen der aandeelen, hadden bedongen b3U pet over het geëmitteerde nom. bedrag van / 3.000.000 of / 172.500.

Dat deze aandeelen door de Perlak Petroleum-Maatschappij voor dat bedrag zijn gekocht, is nimmer door het bestuur aan de aandeelhouders van die maatschappij medegedeeld.

Echter is het kennelijk niét geheel geheim gebleven.

In het ochtendblad van het Algemeen Handelsblad van 18 September 1909 wordt het bericht aangetroffen, dat de opbrengst van de uitgifte der / 3.000.000. — nieuwe aandeelen der Perlak Petroleum-Maatschappij naar de Dagelijksche Beurscourant verneemt, zal dienen ter betaling van den aankoop der gewone aandeelen Zuid Perlak ten bedrage van ƒ IV2 millioen nominaal, welke zich in portefeuille bevinden bij de Petroleum Maatschappij „Holland Perlak", alsmede van eenige terreinen in het bezit van de Holland Perlak Maatschappij.

In De Nieuwe Financier en Kapitalist van 22 September 1909 komt een artikel voor, waarin wordt gesteld, dat de aandeelhouders van de Perlak Petroleum-Maatschappij voor de uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal met / 3.000.000 ontvangen f 1.500.000 gewone aandeelen Zuid Perlak, en voorts het netto provenu van de emissie wordt begroot op 128 pet. Hieruit liet zich berekenen, dat de aandeelen werden gekocht voor 256 pet., terwijl deze volgens het voorgaande aan de Perlak Petroleum-Maatschappij hebben gekost 262 pet. waarvan 250'/2 pet. aan de verkoopers is ten goede gekomen. In een ingezonden stuk van Lux, gedagteekend Haarlem 23 September 1909, in de Nederlandsche Financier, Dagelijksche Beurscourant van 24 September 1909, waarin van de Zuid

Sluiten