Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doorgezet, en slaagde het bestuur der maatschappij in April 1912 er in, de schulden der maatschappij bestaande in opgemelde £ 25.000 obligatiën en £ 20.000 vlottende schuld op de volgende wijze te consolideeren.

£ 60.000 nieuwe aandeelen zijn door een syndicaat, de door den heer Van Oss bedoelde Fransche groep, waarin de heer E. Deen voor 65 pet. participeerde, overgenomen voor 90 pet. of / 648.000.

Door den heer E. Deen is met de maatschappij eene ruiling aangegaan, waarbij hij aan die maatschappij £ 20,000 van de £ 25.000 obligaties, welke hij voor ƒ 120.000 had gekocht, teruggaf tegen afgifte van £ 20.000 aandeelen.

Deze aandeelen werden door het syndicaat van den heer Deen overgenomen voor f 120.000.

Het syndicaat kreeg mitsdien £ 80.000 aandeelen voor / 768.000.

Omstreeks het begin van 1913 is het terrein van de Maatschappij en de geheele aangrenzende streek „verwaterd" en dus vermoedelijk voor het petroleumbedrijf verloren gegaan.

De aandeelen der maatschappij zijn thans nagenoeg onverkoopbaar.

Van zijn zeer belangrijk aandeelenbezit heeft hij, de heer E. Deen, nagenoeg niets verkocht, en van de £ 15.000 van de erven Mac Garvey gekochte aandeelen geen enkel stuk.

Het syndicaat, dat de £ 80.000 aandeelen heeft overgenomen, is het daarvoor betaalde bedrag kwijt, daar ongeveer alle aandeelen nog in zijn bezit ziju.

De heer E. Deen begroot het door hem geleden verlies op het oogenblik, dat deze brief werd gepubliceerd, op + /360.000.

Tot staving van deze beweringen legde de heer E. Deen in afschrift over:

I. een brief van Finch & Turner van 16 October 1911 aan den heer J. A. Jacobson, general manager van de AngloDutch Petroleum Company, Ltd., waarbij deze op verzoek van hunne cliënten hun dank betuigen voor de verstrekte berekeningen en opgaven, welke onderworpen zijn aan het oordeel van en besproken met een accountantsfirma, en voorts berichten, dat hunne cliënten, hoewel zij blijven weigeren om eenige optie te verleenen, er op voorbereid zijn om een bod voor hunne aandeelen (dat hooger moet zijn dan 1/1 per aandeel) in overweging te nemen, en dat zij, mocht een prijs

Sluiten