Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genoemd worden, dat bod aan het oordeel van hunne cliënten zullen onderwerpen en daarop onmiddellijk zullen antwoorden .

II. een brief van 2 November 1911 van Finch & Turner, waarbij het ontwerp van het optie-contract wordt toegezonden ;

III. een brief van den heer J. A. Jacobson, bovengenoemd, van 1 Mei 1912, waarbij aan de heeren Finch & Turner de ontvangst wordt bericht van „your letter of yesterday's date, giving notice of call on behalf of your clients Mes. Mac Garvey en Mrs. H. M. Blaker, of 5.000 shares of £ 1 — each fully paid, of the Anglo-Terek Petroleum Company, Ltd., at the price of 1/6 d. per share, in accordance with the terms of their agreement with this Company dated 9th November 1911" en wordt medegedeeld, dat er voor gezorgd zal worden, dat die 5000 shares op den eerstkomenden Stock Exchange Account Day tegen betaling van £ 375 aan hunne cliënten kunnen worden afgegeven;

IV. brieven, waardoor het in optie geven van bovenvermelde 25.000 obligatiën en £ 15.500 aandeelen wordt bewezen;

. V. eene verklaring van de accountantsfirma Price Waterhouse & Co. inhoudende, dat zij pa onderzoek van de boeken van de Anglo-Terek Petroleum Company, Ltd., de Anglo-Dutch Petroleum Company, Ltd., en van eenige daarop betrekking hebbende documenten heeft bevonden:

1. dat in de jaren 1911 en 1912 door de Anglo-Dutch Petroleum Company, Ltd. aan de Anglo-Terek Petroleum Company, Ltd. gelden zijn voorgeschoten tot een bedrag van £ 20.000;

dat op 28 December 1911 tusschen den heer E. Deen en de Anglo-Dutch Petroleum Company. Ltd. is overeengekomen, dat die voorschotten moesten worden gebracht in het credit van den heer E. Deen ;

dat in Juni 1912 de Anglo-Terek Petroleum Company, Ltd., £ 80.000 aandeelen heeft uitgegeven, dat £ 20.000 van deze aandeelen werden gebezigd om obligaties terug te koopen en dat uit de opbrengst van de overblijvende £ 60.000 aandeelen bovenvermeld voorschot van £ 20.000 is terugbetaald;

dat de geheele £ 80.000 aandeelen werden verdeeld bij eene overeenkomst met andere partijen, en het aandeel daarin van den heer E. Deen was 65 pet.;

2. dat volgens het share-register de heer E. Deen op

Sluiten