Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 April 1910 aandeelhouder van de Anglo-Terek Petroleum Company, Ltd. is geworden door op aandeelen a pari tegen contanten in te schrijven;

dat het aantal aandeelen door den heer E. Deen in die maatschappij bezeten onderscheidene veranderingen onderging en op 27 October 1910 bedroeg 11.429 aandeelen ;

dat op 19 December 1913 door den heer E. Deen en de Anglo-Dutch Petroleum Company, Ltd. te zamen werden bezeten 81,433 aandeelen;

dat op dienzelfden datum de Anglo-Dutch Petroleum Company, Ltd, was ingeschreven houder van £ 2.500 obligaties;

dat ingevolge overeenkomst de aandeelen en de obligaties door de Anglo-Dutch Petroleum Company, Ltd. werden gehouden voor rekening van den heer E. Deen;

dat, buiten rekening latende de 11.429 aandeelen, welke door den heer E. Deen op 27 October 1910 werden bezeten, de door den heer E. Deen genomen aandeelen en obligaties onder aftrek van de opbrengst van hetgeen daarvan tot 19 December 1913 is gerealiseerd hebben gekost £30.551,17.2;

3. dat 20.000 aandeelen, welke onder het bovenvermelde aandeelenbezit zijn begrepen, zijn gekocht van Mrs. Mac Garvey en haar dochter Mrs. Blaker voor 1/6 per aandeel; dat 5000 van deze aandeelen voor den zelfden prijs werden teruggekocht en dat de overblijvende 15.000 aandeelen nog ten name van de Anglo-Dutch Petroleum Company, Ltd., voor rekening van den heer E. Deen worden bezeten;

dat die 15.000 aandeelen van 13 November 1911 tot het tijdstip, waarop de verklaring door Price Waterhouse & Co. werd afgegeven, voortdurend door den heer E. Deen zijn bezeten ;

4. dat uit het share-register en de transfer-deeds van de Anglo-Terek Company blijkt, dat Mrs. Mac Garvey en Mrs. Blaker 4.975 van de 5.000 aandeelen, welke zij voor 1/6 per aandeel hebben teruggekocht, hebben verkocht voor £3.951.10.8;

5. dat zij hebben gezien eene verklaring geteekend door twee firma's van effectenmakelaars, dat de aandeelen van de Anglo-Terek Petroleum Company in de laatste weken op de Londensche beurs worden verhandeld voor gemiddeld 2/6, dat er nagenoeg geen handel in is, en dat het niet mogelijk zoude zijn daarvan een bedrag van eenige beteekenis te verkoopen.

Sluiten