Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze commissie is nog niet voltallig en kon dus moeilijk reeds nu^°^"r^ndger met een rapport voor den dag komen. Hiermede is de agenda voor den Maandagochtend afgehandeld en schors ik de vergadering. De vergadering wordt te kwart over een geschorst.

MAANDAGMIDDAG 6 JULI 1914.

De voorzitter, de heer H. Zwaardemaker opent de besloten Opening der

besloten

vergadering, des middags te kwart over twee. vergadering.

De voorzitter:

Ik stel als eerste punt voor deze besloten vergadering aan de orde Punt IV, 6».

Jaarverslag

punt IV, 6° der agenda: van den raad

van beroep.

Het nemen van besluiten omtrent het verslag van den raad van beroep.

(Het verslag is verschenen in het Ned. tijdschrift voor geneeskunde, 1914,

eerste helft, No. 13, bladz. 949; Handelingen 1914, bladz. 19).

')

De voorzitter schorst te kwart over vier de besloten vergadering.

Schorsing

DINSDAG 7 JULI 1914. van de

besloten

De voorzittter, de heer H. Zwaardemaker heropent de be- vergadering, sloten vergadering, des middags te twee uur.

De voorzitter ; Heropening

- der besloten

Ik heropen de besloten vergadering. vergadering.

De voorzitter:

Ik sluit thans de besloten vergadering. Sluiting der

11 j i besloten

De besloten vergadering wordt te kwart over drie gesloten. vergadering.

De voorzitter:

Mijne heeren, ik heropen de openbare vergadering en deel u met Heropening ' . der openbare

dankbaarheid mede dat wij gisteren een telegram mochten ont- vergadering.

mochten ontvangen van Hare Majesteit, dankende voor het Haar

gezonden telegram. (Applaus). Vervolgens heb ik in uw herinnering de Koningin.

!) Het stenografisch verslag van de besloten vergadering zal den leden in gesloten couvert worden toegezonden.

Sluiten