Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De afgevaardigde van de afdeeling Nijmegen en O., de heer J. B. C. Persenaire:

Als ik het goed begrijp, was het de bedoeling van de afdeeling Rotterdam en O. om alle drie de functionarissen te noemen.

De afgevaardigde van de afdeeling West-Friesland, de heer A. H. Van den Berg:

Wij moeten hier wel onderscheid maken. De bedoeling van de afdeeling Rotterdam en O. is alle drie te noemen. De heer VAN DAM spreekt echter van het noemen van den penningmeester inplaats van den secretaris.

De voorzitter:

Amendement De afdeeling Rotterdam en O. stelt dus voor ze alle drie te

van de afdee-noemen: voorzitter, secretaris en penningmeester. Wordt dit voorstel

üng Rotter-

dam en O. opondersteund !

art-i'.jjWeede De afgevaardigden van de afdeelingen West-Frieslanden statuten. 's-Hertogenbosch en O., de heeren A. H. van den Berg en S. Diamant:

Ja, mijnheer de voorzitter.

De voorzitter:

Dan zal ik het aldus iri stemming brengen. Het komt dan te luiden:

De voorzitter, penningmeester en secretaris vertegenwoordigen de maatschappij in rechten.

Vóór: de afdeelingen Alkmaar en O., Amsterdam, Apeldoorn en O., Arnhem en O., Assen en O., Breda en O., Delft en O., Dordrecht en O., Enschede, Frieslands Zuidwesthoek, Goeree en Overflakkee, Gorinchem en O., Gouda en O., 's-Gravenhage en O., Groningen, Haarlem en O., Heerenveen en O., Helder en O., 's-Hertogenbosch en O., Leiden en O., Meppel en O., Nijmegen en O., Purmerenden O., Rotterdam en O., Tiel en O., Utrecht, de Vecht en O., Walcheren, West-Friesland, Westland. Woerden en O., Zaanland, ZuidHollandsche Eilanden, Zuid-Limburg en Zwolle en O.

Blanco de afdeeling: Alphen en O.

Afwezig bij de stemming : de vertegenwoordigde afdeelingen : Bergen op Zoom, Roosendaal en O., Deventer, Friesland, Helmond, Eindhoven en O., Noord-Limburg, Schiedam en O., Tilburg en O., Twente, Voorne en Putten, Wageningenen O. en Zutphen en O., tezamen uitbrengende 26 stemmen.

Wijziging art.

14, tweede-lid De voorzitter:

aangenomen De aldus geamendeerde wijziging is aangenomen met 108 stemmen

Sluiten