Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blanco: de afdeelingen Alphen en O., Breda en O., Delft en O., Frieslands Zuidwesthoek, Goeree en Overflakkee en Gorinchem en O.

Afwezig bij de stemming: de vertegenwoordigde afdeelingen Bergen op Zoom, Roosendaal en O., Deventer, Friesland, Helmond, Eindhoven en O., Noord-Limburg, Schiedam en O., Tilburg en O., Twente, Voorne en Putten, Wageningen en O. en Zutphen en O., te zamen uitbrengende 26 stemmen.

De voorzitter:

Wijziging in De wijziging van art. 19 is aangenomen met 95 stemmen vóór, 2 ar r t tcn"^ te9en en 13 in blanco. Wij gaan nu over tot de wijziging van art. 22 aangenomen.om in den vijftienden regel van dit artikel te lezen:

inplaats van „royement" het woord: „schrapping".

Wijziging van De commissie voor de reglementsherziening is van oordeel, dat

art. 22 der wj.- tot stemminq moeten overgaan.

statuten. 1

Vóór: de afdeelingen Alkmaar en O., Amsterdam, Apeldoorn en O., Arnhem en O., Assen en O., Breda en O., Delft en O.. Dordrecht en O. Enschede, Frieslands Zuidwesthoek, Goeree en Overflakkee, Gorinchem en O., Gouda en O., 's-Gravenhage en O., Groningen, Haarlem en O., Heerenveen en O., Helder en O., 's-Hertogenbosch en O., Leiden en O., Meppelen O., Nijmegen en O., Purmerend en O., Rotterdam en O., Tiel en O., Utrecht, de Vecht en O., Walcheren, West-Friesland, Westland, Woerden en O., Zaanland, Zuid-Hollandsche Eilanden, Zuid-Limburg en Zwolle en O.

Blanco: de afdeeling Alphen en O.

Afwezig bij de stemming: de vertegenwoordigde afdeelingen Bergen op Zoom, Roosendaal en O., Deventer, Helmond, Eindhoven en O., Noord-Limburg, Schiedam en O., Tilburg en O.,'Twente, Voorne en Putten, Wageningen en O. en Zutphen en O., te zamen uitbrengende 26 stemmen.

Wijziging De voorzitter:

in art. 22 der Qe wjjzigjng is aangenomen met 108 stemmen voor en 2 in blanco, aangenomen. Thans komt aan de orde de wijziging van art. 23, om dat artikel als volgt te lezen:

Wijziging van De geldmiddelen der maatschappij worden gevonden uit

art. 23 der jaarlitksche bijdragen der leden, uit renten van belegde gelden,

statuten. J J J ,

uit giften, erfstellingen en toevallige baten.

Sluiten