Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorzien is. Een andere westie is echter die van de onderafdeelingenk der specialisten. Dat is een buitengewoon belangrijke kwestie. Kan die niet in beginsel uitgemaakt worden ?

De voorzitter:

Dat kan nu niet in beginsel uitgemaakt worden, omdat daar verschillende specialisten tegen zijn. Dat dient eerst in de commissie te worden overwogen. U zult er misschien niet tegen zijn, maar anderen wel.

Het lid der commissie voor de reglementsherziening, de heer P. Ribbiuss

De Rotterdammers zijn tegen dwang. Maar het zal hun toch weinig kunnen schelen, of bijv. in de afdeeling Arnhem en O., een onderafdeeling van specialisten kan worden opgericht.

De voorzitter:

Het is, geloof ik, verstandiger, deze zaak rustig te laten wachten.

Besloten Vindt de vergadering dat ook niet ? (Applaus). Dan gaan wij nu nog vergadering. een oogenblik over in geheime zitting.

De voorzitter:

Heropening Ik heropen de openbare algemeene vergadering. Mag ik vragen der openbare wie nQg (hang het woord verlangt?

vergadering. ^ afgevaardigde van de afdeeling Woerden en O,, de heer J. Boer:

Dankbetui- Mijnheer de voorzitter! Door de traditie aangewezen rust op mij ging aan den de aangename plicht namens de vergadering u dank te brengen voor uw uitnemende leiding. (Luid applaus).

De voorzitter:

Sluiting der Ten zeerste dank. Ik sluit de 65ste algemeene vergadering. 65ste alge-

vergadering. De vergadering wordt te half zes gesloten.

De commissie voor de redactie der handelingen ■ H. ZWAARDEMAKER. H. ]. M. SCHOO.

C. F. SCHREVE.

1) Het stenografisch verslag van de geheime zitting zal aan de besturen der afdeelingen worden toegezonden.

Sluiten