Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voordrachten gehouden in het Klinisch Genootschap. Jaar 1902.

Blok demonstreert praeparaten van Keratitis filamentaris, welke zeldzame ziekte hij voor korten tijd bij twee vrouwelijke patienten waarnam. Bij de eene na cataract-extractie; bij de andere na eene plastische operatie, die verricht moest worden na wegname van eene epithelioma canthi externi.

Blok demonstreert te zamen met von Ziegenweidt twee patientjes, broer en zuster, resp. 12 en 15 jaar oud, die beiden sinds jaren lijden aan retinitis pigmentosa, doofheid en typische dystrophia musculorum progressiva.

Van consanguiniteit der ouders was geen sprake. Ook was in de geheele familie, van vaders- zoowel als van moederszijde, geen ander geval van ret. pigm. bekend.

B. wijst op 't herhaaldelijk geconstateerde feit, dat retin. pigm. vaak gepaard gaat met verschillende aandoeningen van het centrale zenuwstelsel: doofstomheid, idiotie, e. d., die eveneens aangeboren zijn. Dit feit zou pleiten voor de gevolgtrekking, dat de genoemde zenuwstoornissen een zelfde oorzaak zouden kunnen hebben. Als de naast voor de hand liggende

oo

gemeenschappelijke oorzaak releveert hij lues van ouders of grootouders, daar Jod. Kal. gunstig influenceert op de ret. pigm. in dien zin, dat 't verloop daarvan onder 't permanent

1

Sluiten