Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maal ook klaagde hij over hoofdpijn na het toeval. Ongeveer half December nam het aantal toevallen 's nachts zeer toe, ook over dag werd hij vreemd, was erg bang voor zijn vader, op wien hij anders juist zeer gesteld was. Omstreeks 25 December begon ook de spraak te veranderen; het spreken werd moeilijk, stootend, soms zelfs in 't geheel niet mogelijk, terwijl het kind vroeger zeer goed sprak. In de familie bestaat geen zenuwlijden, wel is de vader zeer zenuwachtig; de vader maakte nooit misbruik van sterken drank, heeft ook nooit een venerische ziekte gehad. Ouders zijn nicht en neef.

Stat. Praes. 30 December 1900. Patiënt is een vrij flink gebouwd kind, met matig ontwikkelden panniculus adiposus en spierstelsel; het kind is vroolijk, niet suf. De huid ziet bleek, de slijmvliezen zijn goed gekleurd, de tong wordt recht uitgestoken, is licht beslagen en vochtig. Geringe lymphklierzwellingen aan den hals; de spraak is onduidelijk, nasaal. Aan de ooren geen afwijkingen; de pupillen zijn gelijk, reageeren goed op licht, de oogbewegingen normaal. Pols 80, licht irregulair, goed gevuld en gespannen, aequaal. Resp. 22. Temp. normaal. Thorax: gewoon gewelfd, symmetrisch, bij diepe respiratie gelijkmatig bewogen. Percut. en auscultat. niets bijzonders, noch in pulmonibus, noch in corde. In abdomine geen afwijkingen, milt noch lever palpabel. Aan de extremiteiten geen spasmen, actieve bewegelijkheid normaal, eveneens de passieve; het kind kan goed loopen, wel zijn de peesreflexen iets verhoogd. Aan de lippen, de spieren van gelaat en extremiteiten vertoont patiënt in volkomen rust snelle contracties. De sensibiliteit is niet te onderzoeken wegens den jeugdigen leeftijd van den patiënt.

4 Januari Patiënt heeft temp. verhooging tot 39.5; deze verhooging blijft bestaan tot 7 Januari (patiënt maakte toen een angina door). In den nacht van 7 op 8 Januari wordt hier 't eerste toeval waargenomen; de 5 daarop volgende dagen herhalen zich deze dikwijls, zoodat patiënt in die periode in 't geheel ongeveer 15 toevallen heeft gehad. Patiënt trekt

Sluiten