Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarbij nu eens met armen en beenen, dan eens alleen met de armen of beenen, dan weer met één extremiteit. De pupillen reageeren daarbij niet op licht; urine laat patiënt loopen 5 het sensorium is ongestoord, hoewel de knaap wat sufferig is. De temp. is na 7 Januari normaal gebleven; de toevallen blijven weg van 14-*-23 Januari, dan vangt een nieuwe reeks van toevallen aan, welke duurt van 23 Januari tot 6 Februari, in welken tijd 24 toevallen waargenomen zijn. Daarna blijft patientje weer vrij van toevallen tot 20 Februari. Dergelijke perioden van toevallen herhalen zich nog eenige malen, van 21—27 Februari 10 toevallen, van 3 tot 7 Maart 11. Patiënt was daarna zeer slaperig, reageert niet op de omgeving, voortdurend trekkingen in armen en beenen. Er bestaat geen nekstijfheid, geen ingevallen buik; zoolang patiënt in het ziekenhuis is, heeft hij niet gebraakt. Pols is soms wat onregelmatig, nooit verlangzaamd. In die dagen vertoonde patiënt een zeer vluchtig exantheem, soms niet langer dan een uur bestaande, zoowel aan romp als extremiteiten. Van 7—27 Maart blijven de toevallen weer weg, de volgende dagen heeft het kind er weer eenige, doch van 31 Maart tot 9 April was het aantal toevallen zeer groot, ongeveer 40. Evenals de vorige malen, ging 't ook nu; in zulk een periode van toevallen klom het aantal geleidelijk (op zijn hoogst zijn er 13 in de 24 uur waargenomen), daarna nam het aantal weder langzaam af; gelijk daarmede verliep de stoornis in het sensorium ; terwijl de eerste dagen van weinig toevallen sufferigheid bestond, slechts korten tijd na het toeval, duurde deze de volgende dagen langer en op de dagen van veel toevallen lag het kind den geheelen dag stil in de krib, reageerde weinig op de omgeving; werd hij bij den naam geroepen, dan traden er lichte convulsies op. Ook in den tusschentijd tusschen twee toevallen, werden vele kleine trekkingen in de extremiteiten en in het gelaat gezien. De pupillen waren in deze dagen niet reageerend.

Welke diagnose moest hier gesteld worden?

De afwezigheid van braken, het ontbreken van nekstijfheid,

Sluiten