Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de normale temp. het niet aanwezig zijn van het symptoom van Kebnig, het niet wisselen van gelaatskleur, het niet bestaan der dermographie evenmin als van de ingevallen buik, doch voornamelijk het verloop der ziekte sluiten meningitis tuberculosa of' purulenta uit, het vluchtig exantheem dat eenige dagen bestond, zou misschien als taches meningitiques opgevat moeten worden. Het op meningitis gelijkende ziektebeeld, dat enkele malen ontstaat na stoornissen in het maagdarmkanaal of door aanwezigheid van helminthen kan uitgesloten worden. Tegen epilepsie pleit het verloop der ziekte, dat bij kinderen weinig afwijkt van dat bij volwassenen, het bestaan blijven der bemoeielijkte spraak en der verhoogde peesreflexen ook in de geheel toeval-vrije tijden. Wat betreft de verhouding van het cerebro-spinaalvocht bij epilepsie kon ik in de mij ten dienste staande litteratuur niets vinden.

In 1893 is in de Sammlung Klinische Vortrage No. 67 van Volkmann door Quincke de meningitis serosa beschreven; hoofdzakelijk behandelt hij daarin de meningitis serosa acuta, waaraan na hem ook Boeningiiaus een monographie gewijd heeft. (Die menigitis serosa acuta. Wiesbaden 1897). Wat betreft de meningitis serosa chronica zegt Quincke, dat zij zooveel op het ziektebeeld der hersentumoren gelijkt, dat meestal deze laatste diagnose tijdens het leven gesteld is; om haar te onderscheiden van een hydrocephalus chronicus moet men volgens Boeninghaus het verloop afwachten en mag men haar slechts aannemen als de autopsie de diagnose kan bevestigen. Het ontbreken van hoofdpijn, van polsverlangzaming, van de andere algemeene cerebraalsymptomen, eveneens het niet aanwezig zijn van haardsymptomen, 't bijna geheel teruggaan der verschijnselen in de van toevallen vrije tijden, bovendien het langen tijd bestaan der ziekte zonder dat het kind achteruit gaat, laten mij niet toe aan te nemen, dat hier een tumor cerebri aanwezig zou zijn. Er rest ons slechts een vermeerdering van het cerebro-spinaalvocht aan 1 e nemen, 't zij als een gevolg van een meningitis serosa chronica, 't zij van een hydrocephalus chronicus.

Sluiten