Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het verder verloop zal de diagnose met zekerheid moeten: doen stellen. J)

Hilsum.

Kryp togenetische pyaemie.

De knaap, wiens historia morbi ik u even wil mededeelen, is 14 Juni bij ons op de kinderafdeeling opgenomen. Hij is 9 jaar oud en was altijd goed gezond.

Tien dagen voordat hij hier kwam, is hij in eens ziek geworden,, had veel last van pijn in het hoofd, hooge koorts, waarbij hij in de war was, geen koude rillingen; hij had niet gebraakt, wel veel dunne ontlasting; de laatste paar dagen hoestte hij ook, waarbij hij niet opgaf'. Eenige dagen, voordat hij ziek werd, voelde hij zich al niet heel goed, was wat lusteloos; neusbloedingen had hij niet gehad.

Toen patiënt opgenomen werd, maakte hij een tamelijk zieken indruk; de temp. was 38.1 en werd denzelfden avond nog 39.6; pols frequentie 86, regelmatig, gelijk, week. Aan de onderlip bij den rechtermondhoek een herpesblaasje ; tong licht beslagen,, in pharynge nihil. In thorace werden noch auscultator. noch percutor. afwijkingen gevonden. In abdomine was niets te voelen, ook de milt was niet palpabel. Roseolae werden niet gezien. Aan de extremiteiten niets bijzonders. Urine reageerde zuur, met S. G. 1011, bevatte geen albumen, noch glucose en de diazoreactie was negatief.

1) Mei 1902. Het kind is reeds weer bijna 1 jaar naar huis terug; met kortere of langere tusschenpoozen laten de ouders het kind nog bij ons zien. De knaap ziet er steeds goed uit, ontwikkelt zich flink, is behalve het periodisch optreden der toevallen volkomen gezond. De tijden tusschen de toevallen in verlengen zich steeds, de toevallen zelve werden voortdurend minder heftig en minder talryk. Het kind is thans 5 a 6 weken vrij, dan volgen eenige dagen van toevallen, twee tot zes in de 24 uur, welke zeer kort duren; zeer spoedig na een toeval speelt het kind weer alsof er niets gebeurd is. Wanneer het verloop der ziekte zich over jaren uitstrekt en de goede tusschenpoozen steeds langer worden,, pleit dit volgens Quincke ook voor de meningitis serosa.

Sluiten