Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•ons patientje. Bij de infectieuse purpura behooren ook de volgende symptomen: acuut of' progessief begin, anorexie, dikwerf obstipatie gevolgd door diarrhaeën, zwaar ziek zijn, onregelmatige temperaturen tusscben 38° en 40°. De rheumatisebe purpura welke veelvuldig bij kinderen voorkomt, docb meest boven 't 5de jaar, begint gewoonlijk met gewrichtspijnen in de onderste extremiteiten, daarna komen de purpura en gastroiutestinale afwijkingen. Bij ons patientje ontbreekt het hoofdsymptoom voor die ziekte, de articulaire pijn met het daarbij behoorend min of meer uitgebreid oedeem.

Ook de morbus Werlhofii met zijn acuut begin, zonder koorts, zonder pijn, meestal aanvangende met een neusbloeding en dan gevolgd door de typische huidbloedingen, groote subcutane bloeduitstortingen, en met zijn kort verloop, 8—14 dagen, kunnen wij hier uitsluiten.

Wat de secundaire purpura vormen betreft, behoeven wij ook niet nader in te gaan op de mechanische vorm, welke berust op de verhooging van den inwendigen bloeddruk, zooals de purpura, welke soms ontstaat na een aanval van tussis convulsiva of na een epileptisch toeval, evenmin op de nerveuse purpura, welke men soms waarneemt bij eene periphere neuritis, een acute of chron. myelitis, in de atrophische, paralytische of pijnlijke extremiteit. Er rest nu nog slechts één groote groep van purpura, welke optreedt in het verloop van infectieuse of toxische ziekten, waartoe ook behooren de huidbloedingen, die soms voorkomen bij de acute infectieziekten (haemorrhagische scarlatina, haemorrhagische morbilli etc). Tot deze groep wordt ook gerekend de purpura, welke dikwijls waargenomen wordt bij de verschillende bloedziekten. Bij ons patientje, waar wij naast de purpura vinden de sterke anaemie en de groote milt, moet in de eerste plaats aan eene bloedziekte gedacht worden; daarmede in overeenstemming zijn de resultaten van het bloedonderzoek. Het aantal roode bloedlichaampjes bedraagt IJ—2 millioen, het aantal leucocyten is omstreeks 28000, het Hglb. gehalte slechts ± 26°/0! bij het

Sluiten