Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gedurende het overgangsstadium, dat eenige maanden duurt, gaat de toestand steeds achteruit, de anaemie neemt toe ; hevige bloedingen uit maag of ingewanden treden op. Langzaam ontstaat er een ascites: de milt blijft groot, de lever neemt in grootte af. Na ongeveer een half jaar sterft de patiënt.

De veranderingen die men bij de autopsie vindt laat ik buiten bespreking. Alleen stip ik aan, dat de milt 1—1 > K.g. weegt, en dat de lever het beeld eener atrophische cirrhose vertoont.

Banti bespreekt dan de differentieel diagnose zijner ziekte met eenige andere daarop min of meer gelijkende aandoeningen. Hij noemt de cirrhose van Laênnec en de anaemia splenica.

Banti houdt het er voor, dat de milt het orgaan is, hetwelk primair is aangedaan; hij liet 3 maal splenectomie verrichten, waarbij hij in 2 gevallen volkomen succes beweert gezien te hebben; hij raadt deze operatie daarbij dringend aan.

Komen wij nu terug tot den patiënt, wiens geschiedenis ik U in den beginne mededeelde, dan zult U het wellicht met mij kunnen eens zijn, dat de verschijnselen zijner ziekte een treffende overeenkomst vertoonden met het door Banti beschreven beeld.

De leeftijd van den patiënt, de ontwikkeling en het beloop van het lijden, het voorafgaande stadium van anaemie, het abnormaal kleine aantal witte bloedlichaampjes, de abundante maag- of darmbloedingen in het begin der ziekte, de zeer groote milt, het ontbreken van icterus, al deze momenten spraken in dezelfde richting. Alleen beantwoordde de (/rootte der milt misschien niet geheel aan de beschrijving der ziekte van Banti. Wel was in ons geval het orgaan zeer groot, doch daar wordt altijd gesproken van „enorme milt", grooter dan men ze ooit anders dan bij leukaemie aantreft. Bedenkt men echter, dat Banti als gewicht van het orgaan noemt 1000—1500 gr., terwijl het in ons geval bedroeg 1600 gr., dan is ook daarin geen verschil te vinden; afgezien nog daarvan, dat nuances als zeer groot en enorm groot toch moeielijk als een element voor differentieele diagnostiek kunnen gelden.

Indien mijn patiënt gestorven ware, zonder dat er autopsie

Sluiten