Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neemt men aan, dat voor de diagnose van een aneurysma het hooren van een systolisch geruisch noodzakelijk of althans wenschelijk is. Dit is echter ten eene male onjuist. Afgezien dat in sommige gevallen, gelijk ik reeds zeide, een diastolisch geruisch wordt waargenomen, komen er tal van gevallen van aneurysma voor, waar van een geruisch in 't geheel niets valt te bespeuren. Jaccoud legde er de nadruk op, dat „les signes stéthoscopiques normaux de 1'aneurysme aortique sont des bruits de percussion, des claquements semblables a ceux du coeur et non pas des soufflés." En Stokes had reeds in 1833 er op gewezen, dat men gewoonlijk bij auscultatie van een aneurysma der aorta thoracica zuivere tonen hoort, volkomen gelijkende op die van het hart. „Het zou een goed onderzoeker moeielijk vallen — zegt hij — zoo niet onmogelijk zijn, indien men hem blinddoekte en voor hem het stethoscoop op den patiënt plaatste, om de tonen van het aneurysma te onderscheiden van die welke het hart te hooren geeft, als het werkt onder den invloed van eenen prikkel." De juistheid van deze waarnemingen heb ik zelf aan het groote aantal aneurysma's, dat wij in het Rotterdamsche ziekenhuis te zien krijgen, bevestigd gezien.

Een andere opvatting, die men vrij algemeen in de leerboeken aantreft, doch die correctie behoeft, is dat een aortaaneurysma gewoonlijk aanleiding zou geven tot meer of minder aanzienlijke hypertrophie van het hart. Ook dit is onjuist. Zeer vaak vindt men, juist bij groote aneurysmata, een klein atrophisch hart. Dat in andere gevallen van aneurysma hypertrophie van het linkerhart bestaat, is waar. Doch in die gevallen is de hypertrophie het gevolg van de tegelijker tijd aanwezige algemeene, hetzij dan al of niet-luetisclie vaatziekte, van de arteriosclerose met haren vermeerderden arteriëelen bloedsdruk, en van de zoo dikwijls daarbij voorkomende arteriosclerotische nieraandoening.

Juist in die gevallen van algemeene vaatziekte, vindt men ook dat de patiënt tijdens de ontwikkeling van het aneurysma gaat vermageren en er zelfs cachektisch gaat uitzien.

Sluiten