Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„gordelpijnen", stralen uit naar sacrum, naar de onderste extremiteiten, langs den ischiadicus, somtijds langs de ureteren, den funie. spermaticus en zelfs tot in de testis, zoodat men ze met nierkoliek-pijnen kan verwisselen.

Hoe moeielijk liet zijn kan een aneurysma in den aanvang te herkennen, hebben wij zelf niet lang geleden ondervonden.

Het betrof een aneurysma der aorta thoracica descendens. en wel van dat gedeelte, dat gelegen is tusschen de kruising met de bronchi en het diaphragma. Het is overigens bekend, dat juist te dezer plaatse gezetelde verwijdingen de allergrootste moeielijkheden kunnen opleveren, omdat zij zich dikwijls alleen uiten door neuralgische pijnen.

De patiënt, dien ik zoo even op bet oog had, was een ongeveer 40-jarige politie-agent, die ter observatie en ter verpleging in ons ziekenhuis was opgenomen wegens hevige pijn in de borst, links vóór ter hoogte van de 6e tot de 8e rib en tusschen mammair- en voorste axillairlijn. Objectief kon niet de minste afwijking worden gevonden ; de man werd geruimen tijd met den faradischen stroom behandeld, zonder veel resultaat, en daar hij er den nadruk op legde zijne pijnen te hebben gekregen ten gevolge van inspannenden en langdurigen nachtdienst bij vochtig weer, werd 't meest gedacht aan neurose of simulatie. Toen de patiënt, na weken behandeld te zijn, niets vooruitging, besloot hij het ziekenhuis te verlaten. Na een paar maanden kwam hij echter terug met dezelfde klachten ; de pijnen waren erger geworden en, tehuis niet voldoende verpleging hebbende, verzocht hij wederom opname. Thans was ter plaatse, waar de patiënt zijn pijn lokaliseerde duidelijk pleuritisch wrijven te hooren: de man zag er slecht en vermagerd uit; ofschoon de temperatuur normaal was en in de longen verder geen afwijkingen vielen waar te nemen, meende ik te doen te hebben met eene pleuritis sicca op tuberculeuzen bodem, welke de pijnen en den slechten algemeenen toestand op bevredigende wijze verklaarde. Nadat de patiënt een paar maanden op mijne afdeeling was behandeld, was wel het

Sluiten