Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

punctie te doen. De algemeene toestand was zóó slecht, dat hij er echter, als zijnde doelloos, van afzag. Korten tijd daarna stierf de patiënt en bij de autopsie vond men slechts een weinig vocht in de pleura-holte, daarentegen een enorm aneurysma der aorta. „Je frémis" voegt Potain aan deze geschiedenis toe, „je frémis a la pensee que le trocart eüt pu rencontrer cette poche anévrysmale au lieu du liquide pleural."

Nog enkele gevallen van dien aard zijn in de literatuur te vinden.

Dit is, hetgeen ik naar aanleiding van dezen patiënt, U wilde mededeelen. Op de radiographie als hulpmiddel tot de diagnostiek van het aneurysma, en op de behandeling ervan hoop ik een andere maal gelegenheid te hebben terug te komen.

Hymans v. d. Bergh.

Pyopneumothorax.

M. M. H. H. — Ik heb mij voorgesteld U heden avond twee patienten te laten zien. De een is een 25-jarige Noorsche matroos, de andere is een vrouw van ongeveer 40-jarigen leeftijd. Beiden zijn lijdende aan een op tuberculose berustenden pyopneumothorax. Het is niet om de zeldzaamheid dezer aandoening, dat ik meende U eenige oogenblikken over deze beide patienten te mogen spreken. En evenmin omdat zich in deze gevallen bijzondere moeielijkheden bij het stellen der diagnose voordeden. Integendeel alle klassieke teekenen, die op de aanwezigheid van lucht en vocht in de pleura holte wijzen, zijn hier waar te nemen.

Gelijk ge ziet is de thorax aan de zieke zijde uitgezet; de intercostaalruimten aldaar zijn verstreken. Het hart is aanzienlijk verplaatst. Bij de ademhaling staat de zieke thoraxhelft volkomen stil; de stem fremitus is verdwenen. De percussie geeft aan de zieke zijde boven een eigenaardigen, sonoren, tympanitischen toon.

Sluiten