Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

familie ziek is geworden, die zelf niet bekend is met het ernstige zijner ziekte, wiens algenieene toestand nog zeer goed is, en wat ik van groot belang acht. die nooit febrisciteert. Eindelijk bleek het exsudaat, van deu tbc.bacil afgezien, geen bacteriën te bevatten. Zullen wij nu dezen man bloot gaan stellen aan eene operatie, die zulke slechte resultaten oplevert, alleen om te voldoen aan den algemeenen regel, dat etter verwijderd moet worden? Veel verstandiger lijkt het mij met de door ons ingestelde behandeling voort te gaan. Hoogstens zou ik er toe willen overgaan het exsudaat door thoracocentese te ontlasten. Mocht het zich opnieuw vormen, dan zou ik deze palliative etter-ontlasting zoo dikwijls willen herhalen als noodig was. Verschillende klinici van goeden naam, o. a. Senatok roemen deze herhaalde puncties als de behandeling, waarvan zij nog relatief de beste resultaten hebben gezien. Sommigen hebben aan deze puncties verbonden de uitspoeling der pleura met antiseptische of prikkelende vloeistoffen. Deze laatsten zouden eene reactieve ontsteking van het borstvlies verwekken, welke tot de vergroeiing der beide bladen voeren zou. Reeds Tkousseaxj behandelde verouderde gevallen van empyeem met injectie van Tinctura Jodii. Senatok spoelt uit met salicyl-oplossing, niet om eene antiseptische werking uit te oefenen, maar om de pleuraholte beter van het exsudaat te ontledigen en de etterige vloeistof te verdunnen. Het is echter van belang op te merken, dat zeer velen, ik noem slechts Rosenbach in Nothnagel's Handboek, en de reeds genoemde H. Rose, dergelijke injecties voor gevaarlijk en nutteloos houden ; zoodat ik dan ook hier aan de eenvoudige punctie de voorkeur zou geven. Aangezien de patiënt echter naar zijn vaderland wenscht te vertrekken zal ook van thoracocentese niets kunnen komen.

Ook bij onze tweede patiente bestaat m. i. geen noodzakelijkheid tot radicaal ingrijpen. Ook hier is de algemeene toestand vrij goed, zij koortst nooit en de patiente heeft van de aanwezigheid van den etter in haar pleuraholte naar het schijnt weinig last. Ook zij koortst nooit. Deze vrouw heeft ons nog

Sluiten