Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De leververgrooting was blijkbaar van de secundaire carcinoom infectie afhankelijk.

Klinkert.

Geval van linitis plastica van maag, en ileo-coecaalstreeJc.

Klinkert deelt dit zeldzame geval van maag- en darmlijden mede, dat elders in extenso, vooral wat het pathol. anat. gedeelte betreft in extenso, zal gepubliceerd worden.

Patiënt, Israëliet, 57 jaar, diabetes lichte vorm. In de laatste twee jaar, diarrhoeen, die 'door behandeling telkens genazen. In 't voorjaar, ofschoon zonder klachten, gaat patiënt, die niettegenstaande zijn diabetes er steeds welvarend uitzag, er slecht uitzien. In den zomer, Juli, maagklachten: weêheid met hartwater. Zwaar liggen van voedsel, vermagering; gedurende de maand Aug. met vacantie, zag ik hem begin September terug. Onderzoek van 't maagsap op twee verschillende tijden. Zuurgeh. 64, 80, vrij. H 01. Maagstreek gevoelig bij drukking. Groote gevoeligheid voor geneesmiddelen; bism. met codium wekt hevigen maagkramp met braken op. Patiënt begint telkens kleine hoeveelheden bloed te braken, verdraagt geen vast voedsel meer. Half September: absolute bedrust, streng en vloeibaar {Heet (spec. melk). Bloedbraken, in kleine hoeveelheden met slijm gemengd blijft bestaan. Plaatselijk onderzoek: pijnlijke weêrstand onder linker ribbeboog en in de middellijn, diffuus zich onder leverrand verliezend.

Consult met Nolen, daarna Pel. Beider diagnose waarschijnlijk carcinoom. Pel vindt in reg. ileo-coec. een diffuse weêrstand, die door hem voor retrocoecale klierzwelling wordt gehouden en niet met het maaglijden in verband gebracht wordt.

Extr. Condur. door Pel voorgeschreven wekt hevige maagkramp op, zoodat elk medicament achterwege wordt gelaten. Absoluut vloeibaar dieet, dat door patiënt slechts met kleine

Sluiten