Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoeveelheden kan genomen worden. Patiënt zegt moeite te hebben, om het er door te krijgen, meent daarom slechts kleine hoeveelheden te kunnen nemen. Het braken van kleine hoeveelheden met bloed aémengd blijft voortbestaan, dit deprimeert den patiënt ten zeerste. Morphine injectie zonder resultaat.

Uitspoeling van de maag met 1 proc. liq. stipticus oplossing. (Bourget). De sonde stoot op het einde op een weêrstand (na approximatief de cardia te zijn gepasseerd). Bij het ingieten (met trechter) der oplossing, vloeit deze, nadat slechts weinig ingevloeid is, langs de sonde terug, en wordt de vloeistof met braakbeweging teruggegeven.

Einde November: icterus, daarna hydrops ascites, die punctie noodzakelijk maakt. Mikrosk. onderzoek van transsudaat: niets dan endothelien. Na de punctie wordt aan den rechterleverrand een knikkergroote steenharde tumor gevoeld (lin. mammill).

Eind-diagnose: carcinoom kleine curvatuur, met uitbreiding op de cardia: secundaire infectie van hilus hepat. en vermoedelijk lever. (Zie leverrand.)

Obductie: tot op een derde verkleinde, harde maag: dikke submucosa naar den pylorus toenemend, diffuse bindweefselwoekering in den hilus. Zelfde proces in het ileum en coecum, vernauwing van 't darmlumen op die plaats. De kleine tumor aan den leverrand is een galsteen in den fundus der galblaas, die geheel met de ondervlakte der lever is vergroeid. Zie mikrosk. onderz. van Dr. Tendeloo.

Epikrise: Het is dus een geval van linitis plastica van maag en darm, berustend op carcinoom. Van deze zeldzame ziektevorm zijn door fransche auteurs (Demoulin, GIirard, Marchant) een paar gevallen beschreven, echter als chron. ontsteking met bindweefselwoekering geduid. Oettinger (Semaine médic. 1902) betwijfelt met recht of de gevallen van linitis plastica, reeds beschreven, wel als zuivere bindweefselwoekering der submucosa mogen aangemerkt worden. Hier is het carcinoom gebleken, met gelijktijdige localisatie in maag en coecum.

K. stelt zich de vraag: kon in casu de maagverkleining ge-

Sluiten